Knekk Kodene konkurranse 05.09.2015


Etter konsept av Solveig Leinan-Hermo.

Helgen 4-7 september var det duket for en dundrende jubileumshelg i Hammerfest. Solveig feiret sitt 40 årsjubileum som dansekunstner og Stellaris DansTeater sitt 35 år. I denne sammenheng samlet Stellaris DansTeater UngKoreografer til en leken danseløype bestående av 7 stasjoner.

JURY:
En selvutnevnt jury bestående av Marie Hermo Jensen og Solveig Leinan-Hermo, altså en demokratisk, vennlig og usedvanlig positiv jury.

OPPGAVENE OG JURYENS VURDERINGER:
En stor takk til alle som deltok i danseløypa der oppgaven for deltakerne var å finne svar/ løsninger de synes passet for aktiviteten på hver stasjon. Det kunne være f.eks svar til en gåte, visdomsord eller frase under motto fantasifulle svar. Oppgaven var å komme frem til et endelig svar utarbeidet ut ifra svarene/ inntrykk deltakerne hadde fra de ulike stasjonene. Vi fikk mange utrolige flotte svar. For en fantasi deltakerne har! Det morsomme med denne lille konkurransen var at oppgavene var "åpne", og muligheten til ulike svar ble derfor stor. Juryen fikk følgelig en vanskelig oppgave med å finne de premierte svarene. Vi måtte likevel ta avgjørelse på hvem skulle få en premie ut ifra de svar vi håpet deltakerne skulle komme frem til ved de ulike stasjonene.

VINNERE OG PREMIE:
Første og andre premie er et gavekort a 200 kr til kulturarrangement eller kino til Arktisk kultursenter. Tredje premie en billett til en forestilling under DanseFestival Barents. Premiene er sponset av AKS og DFB. En ekstra premie til en russisk deltaker ønsker Stellaris DansTeater å gi der alle svarene var fantasifullt tegnet.

1 premie: Maria K. Landmark (Alta) med svaret: Tiden går, Stellaris består - Hurra! Veien blir til mens man går.

2 premie: Eirihn Keüer (Hammerfest) med svaret: Livet går videre.

3 premie: Ragnar Olsen (Tromsø) med svaret: Sammen kan vi klare alt/ nå stjernene.
(Han slo forøvrig en trio på målstreken som hadde svart "Alt er bevegelse" noe som juryen synes var en flott løsning. I denne sammenheng vurderte juryen likevel at geografisk fordeling og kjønnskvotering måtte tas i betraktning.)

Ekstra premie: Elena Panova, Arkhangelsk for sine tegnede svar. Juryen vurderte det slik at det vil være vanskelig for Elena å kunne bruke sin premie i Hammerfest. Derfor vil hun få en liten premie når Stellaris DansTeater kommer til Arkhangelsk i nov.

FASIT:
Gjenreisninsmuseet v/ Magnhild Rem Fossum: ’Det er ikke gull alt som glitrer’.
Scandic v/ Silje Solheim Johnsen og Jenny Svensson: ’Gal’.
Torget v/ Sari Lievonen: ’Steg/walking’.
Den katolske kirke v/ Gerd Kaisa Vorren og Patrik Häggström: ’Lederstjerne’.
Utenfor jernteppe v/ Liv-Hanne Haugen, Anne Katrine Haugen og Helle Levang Moum: ’Klokka/tid’.
Foaje v/ Marie Hermo Jensen, Ekaterina Nikitina, Tonje Aas Molnes og Eivind Linn: ’Veien blir til mens du går den’ (tittel på stykket).
Anew v/ Marie Hermo Jensen (film): ’Gjenfødelse’.


© 2011 - 2017 Stellaris DansTeater