Solveig Leinan-Hermo - Dansekunstner og Teatersjef

Solveig Leinan-Hermo
Dansekunstner Solveig Leinan-Hermo er oppvokst og bosatt i Hammerfest, og er dansekunstner innen utøvelse, koreografi og pedagogikk. Hun har sin grunnutdanning fra Den Norske Operas Ballettskole som danser og pedagog, hvor hadde sin første profesjonelle dansejobb ved Nasjonalballetten (tidligere kalt Den Norske Operas Ballett). Solveig har studie i teater- og kulturfagfag fra høgskole og universitet, samt i koreografi, ulike danseteknikker og administrasjon. Hun la grunnlaget for en profesjonell danseaktivitet i Nord-Norge og med hovedvirke i Barentsregionen/Nordområdene da hun opprettet Stellaris DansTeater i Hammerfest i 1980, med og med hovedvirke i Barentsregionen/Nordområdene. Gjennom mange års virke har hun bidratt til vekst innen scenisk dans både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hun har arbeidet for å etablere både DanseFestival Barents og Dansearena nord (tidligere kalt Nordnorsk landsdelscene for Dans) i Hammerfest.

Solveig har siden 1975 produsert forestillinger. Dette har vært i egen regi/Stellaris DansTeater eller i samarbeid med andre bl.a. dansdesign, Hålogaland Teater, Beaivvas Sàmi Teàhter, Samovarteateret, Rikskonsertene, Riksteateret og Scene Finnmark (tidligere kalt Musikk i Finnmark). Hun har laget flere program for NRK. Solveig har samarbeidet med mange institusjoner og ulike kunstnere både i og utenfor Norge, og har turnert mye i inn- og utland. Hun jobber aktivt innen nettverksarbeid bl.a. Barents DansRåd.

Solveig var Festspillkunstner ved Festspillene i Nord-Norge i 1989 og DanseFestival Barents i 2010. Det har vanket både priser og stipendier i løpet av karrieren, og hun er innehaver av Statens garanti inntekt. Året 2003 mottok Solveig Æresprisen fra Danseinformasjonen (tidligere kalt Senter for Dansekunst).

I 2015 markerer Solveig sitt 40 årsjubileum som dansekunstner og 35 år for Stellaris DansTeater.

Foto: Pavel Krioukov
© 2011 - 2019 Stellaris DansTeater. Organisasjonsnummer: 871 405 522