• Stellaris Barentsprosjekt

  Open or Close
  Stellaris Barentsprosjekt har som mål å skape sceniske produksjoner mellom kunstnere i Barentsregionen gjennom forestillinger og nettverkssamarbeid. Stellaris DansTeater har etablert et godt samarbeide med dansekunstnere, sceniske grupper og arrangører i Barentsregionen. Mange forestillinger og turneer er blitt gjennomført i egen regi eller i samarbeide med våre kunst -og kulturvenner i regionen.
 • UngKoreograf prosjekt

  Open or Close
  Stellaris DansTeater v/ Solveig Leinan-Hermo vil gjennom sitt UngKoreograf prosjekt bidra til å gi flere dansekunstnere mulighet til å realisere sine ideer. Flere unge koreografer/dansere har deltatt i prosjektet. Flere har videreført sitt arbeid ved produksjon av forestillinger og turneer i Stellaris regi eller i annen sammenheng.

  Foruten de kulturpolitiske ideene bak UngKoreograf prosjektet er det viktig å poengtere at de ulike prosjekt også kan fungere som et arbeidsverksted. Verkstedet skal gi unge dansekunstnere mulighet til å feile samt videreføre ideer fram til suksess. I dag fins det svært få muligheter til å inkludere et forprosjekt i en koreografiprosess hvor kunstneren har et profesjonelt team av medspillere og konsulenthjelp i sin nærhet. Prosjektenes størrelse og antall forestillinger må likevel tilpasses de prosjektmidler som kan skaffes til veie.

  Oversikt over UngKoreografer

  2015: Eivind Linn Et sted som dette

  2013:
  Hedda Rivrud, Merete Hersvik og Tony Tran

  2012:
  Benedikte Onarheim Blystad En kveld.

  2010: Jenny Maria Svennson med koreografiene Compact Living, Aldri sur og Korrespondanse.

  2009: Jenny Maria Svennson med koreografiene Compact Living og Solio.

  2008: Ingunn Tarebø-Myhre Time for trouble / green grass.

  2007: Silje Nordheim. Forarbeid til koreografien Konstant Skiftende.

  2005-06: Gerd Kaisa Vorren, Therese Einmo Jürgensen, Ekaterina Nikitina og Eirihn Keüer med tema soloarbeid. Marie Hermo Jensen med koreografien Touch.

  UngKoreograf år 2003-04 var Marie Hermo Jensen og Magnhild Rem Fossum. Som UngKoreograf laget Marie året 2003 sin koreografi Entroduserer. Videre oppfølging i 2004 var soloen Innimellom Hjerteslag basert på et tre måneders research og arbeid i New Zealand. Magnhild Rem Fossum hadde i 2004 en aspirantstilling i Stellaris DansTeater og hadde tre måneders forarbeid i India som la grunnlaget for soloen Dislocated. Soloene ble presentert under mottoet "samarbeid på tvers av landegrenser og kulturelle grenser".

  2002: Samarbeidprosjekt med Body Tech og Nordland Teater. Koreograf Gull Øzger med forestillingen Året gjennom med hodet øverst.
  En solo av og med Danal Guy.
  En solo av og med Magnhild Rem Fossum.

  2001: Sari Lievonen: When time is out / Når tida e ute, En improvisasjon i rytme og tap og en solo. Gull Øzger med sitt prosjekt Stykke under utvikling. Tema var samtidsdans og flerkultur. Danserne Anne Katrine Haugen og Magnhild Rem Fossum lagde i tillegg en kort solo hver.

  2000: Dette året hadde Stellaris DansTeater ikke UngKoreograf pga. Nordnorsk Ballettforums 10årsjubileum (i dag kalt Forum for nordnorske Dansekunstnere). Stellaris gikk inn som samarbeidspartner i prosjektet.

  1999: Silje Nordheim: Backslap / Backstab. Vist i Bodø, Hammerfest, Karasjok, Alta, Nikel.
  Anne Katrine Haugen: Dance me to the end of Love. Vist i Hammerfest, Karasjok, Alta.
  Marte Magnus: Jeg var en Gudløs som falt mot bakken. Vist i Hammerfest, Karasjok, Alta.

  1999: Gull Øzger fra Mo med I crossed the artic circle. Koreografien med varighet på 30 min. Øzger hadde to forestillinger i Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.

  1998: Toini Kristensen fra Bodø. Hun laget sin ballett Et forsonende skjær.... Hennes koreografi ble vist sammen med to av Solveig Leinan-Hermos koreografier på turne i Finnmark og Bodø.

  1997: Helle Levang Moum fra Tromsø. Danseforestilling Helt inne i rødt. Forestillingen ble vist på turne i Finnmark og Kulturhusene i Nord-Norge. I 1998 fulgte Stellaris opp som samarbeidspartner og med økonomisk støtte til Helle med sin danseforestilling Koladrøm. Forestillingen var et ungkunstprosjekt under Festspillene i Nord-Norge 98.
 • UngDanser prosjekt, 2002 - 2005

  Open or Close
  UngDanser prosjektet startet i 2002 under Solveig Leinan-Hermos ledelse.  Åtte lovende ungdommer som i dag har fullført sin yrkesutdanning ved institusjoner i Oslo, Stockholm, London og St. Petersburg fikk i 2002-05 delta i dette prosjektet. Disse åtte var Marie Hermo Jensen, Eirin Agledahl, Merete Myhrer, Magnhild Rem Fossum, Eirihn Keüer, Karen Høybakk Mikalsen, Ksenia S. Dementieva og Ekaterina Nikitina. Flere av disse unge dansere har senere vært i Stellaris DansTeater på årlig fast engasjementstillinger eller  vært knyttet til enkeltprosjekt.

  Bakgrunn for UngDanser prosjektet:
  Overgangen fra en utdanningsinstitusjon til et arbeidsliv, er en meget stor utfordring for enhver student. Stellaris DansTeater vil derfor gjennom UngDanser prosjektet bidra til å gi flere unge dansekunstnere mulighet til å realisere overgangen og samtidig hjelpe dem videre på vei. De unge danserne er aktivt med i skapelses prosessen - og utøvelse - noe som vil ha stor overføringsverdi i deres arbeid som profesjonelle.

  UngDanser prosjeket har ikke vært prioritert de siste årene. UngKoregraf prosjektene vært mest prioritert  innen de ressursene Stellaris DansTeater har hatt. Det har vært en naturlig prosess i forhold til å følge opp de unge danserne fra UngDanser prosjektet.

  Prosjektet var støttet av Finnmark fylkeskommune, Hammerfest kommune og Stellaris DansTeater v/ Solveig Leinan-Hermo.
 • Ballettskolen/Danseverkstedet

  Open or Close
  Ballettskolen/Danseverkstedet i Hammerfest Ballettverksted, som ble etablert i 1980, var forløper for danseseksjonen som er etablert som egen danseseksjon under Hammerfest kulturskole. www.hammerfestkulturskole.com
 • DanseFestival Barents, 2003-2008

  Open or Close
  DanseFestival Barents er en årlig festival, lokalisert i Hammerfest, som i 2011 arrangeres for åttende gang.

  Festivalen ble initiert av Solveig Leinan-Hermo/Stellaris DansTeater i Hammerfest og ble gjennomført for første gang i 2003, den gang innenfor virksomheten til Stellaris DansTeater. I 2008 ble festivalen etablert som eget AS, som et datterselskap av Stellaris DansTeater. DanseFestival Barents har fra 2009 fått en festivalleder i 100% stilling.

  DanseFestival Barents er verdens nordligste dansefestival, og skal iht. vedtektene drive med dans og presentere forestillinger med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen, bidra til kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og workshops, og tilrettelegge aktivitet som har barn og ungdom som målgruppe. Festivalen er en møteplass for dansekunstnere i Barentsregionen spesielt, men og for alle andre fra fjern og nær. Et av festivalens mål er å samarbeide på tvers av landegrenser og kulturelle grenser.

  Festivalens visjon er å være et kraftsenter for dansekunst i Barentsregionen!

  DanseFestival Barents er et arrangement som synliggjør et levende, pulserende og kreativt miljø. Nå som Hammerfest har et signalbygg som Arktisk Kultursenter har festivalen også ypperlige fasiliteter for å vise dansekunsten til publikum.
  Festivalen er avhengig av offentlige bevilgninger og sponsorer både til aktivitet og drift. Blant annet er Stellaris DansTeater og Dansearena nord meget nære samarbeidspartnere.

  Besøk DanseFestival Barents nettside: www.dansefestivalbarents.no
 • Nordnorsk landsdelscene for Dans / Dansearena nord

  Open or Close
  Solveig Leinan-Hermo startet arbeidet for å få realisert en nordnorsk landsdelscene i 1998. Etableringen har vært en lang og krevende prosess, som førte til at Nordnorsk landsdelscene for Dans (NND) ble stiftet i 2004, av Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner og Hammerfest kommune. Hovedaktiviteten til NND var å bidra til utvikling av dansekunst i Nord-Norge og ha internasjonal orientering med Barentsregionen som prioritert område. I 2005 ble en avtale inngått mellom NND og Stellaris DansTeater. Stellaris påtok seg gjennom denne avtalen å ivareta en aktivitet som naturlig kan knyttes til Stellaris DansTeaters arbeidsområder i henhold til vedtekter og handlingsplan. Avtalt samarbeid pågikk frem til 2009, og Solveig Leinan-Hermo kan vise til et godt resultat for perioden.

  I 2009 krevde eierne av NND at samarbeidet skulle organiseres til ”et rettsobjekt”, noe som har vært en spesiell utfordring for begge parter. Målet ble derfor i løpet av 2009 å gjøre NND i flere henseende mer ”uavhengig” av Stellaris DansTeater sin drift og produksjon. Løsningen for begge parter ble derfor å skille daglig drift og aktivitet. Samtidig skulle NND definere sine arbeidsområder og tjenester gjeldende kun til de tre nordligste fylkene. Videre skulle Dansearena nord definere egne mål siden målene under samarbeidsavtalen var kopiert ut ifra Stellaris DansTeater sine mål. En forutsetning var å dra klare skillelinjer mellom oppgavene til de ulike virksomhetene. I 2010 endret Nordnorsk landsdelscene for Dans sitt navn til Dansearena nord. I dag samarbeider virksomhetene på områder der det er naturlig.

  Besøk Dansearena nord sin nettside: www.dansearenanord.no
 • Arktisk kultursenter

  Open or Close
  Solveig Leinan-Hermo har vært aktiv som konsulent i forarbeid- og byggeprosessen med Arktisk kultursenter for å ivareta dansekunstens spesielle behov. www.aks.no
© 2011 - 2019 Stellaris DansTeater. Organisasjonsnummer: 871 405 522