Stellaris DansTeater

Stellaris DansTeater


~ Barents kompaniet fra Hammerfest ~
 • Arktisk kultursenter

  Open or Close
  Arktisk Kultursenter (AKS) skal inspirere til en fri, mangfoldig, nytenkende og eksperimentell kunstnerisk og kulturell utfoldelse her nord. Arktisk Kultursenter vil være et mangfoldig hus med faste virksomheter og faste leietagere. Arktisk Kultursenter skal tilby lokaler for det frivillige kulturliv og for uorganiserte aktiviteter. Videre vil det være tilbud om profesjonell kunst- og kulturformidling av teater, konserter, annen underholdning, foredrag, utstillinger, møter, seminarer, konferanser og lignende. Stellaris DansTeater spiller noen av sine forestillinger i AKS. www.aks.no
 • Barents DansRåd

  Open or Close
  Barents DansRåd (BDR) er et samarbeidsprosjekt som knytter sammen profesjonelle dansekunstnere og kulturarbeidere på tvers av grensene i nordområdet, i Sverige, Norge, Finland og Russland. BDR var etablert av dansekunstnere som så et behov for kontakt på tvers av de geografiske grensene. Rådet ble etablert i 2002, og bygger videre på et samarbeid som startet i Sverige i 1993 under Barents Ballet Company og Barents Danssamarbetet. Nettverket har siden den gang vokst og arbeidet har videreutviklet seg. www.barentsdance.com
 • Beaivváš Samiske Nasjonalteater

  Open or Close
  Beaivváš Samiske Nasjonalteater er en nasjonal institusjon som gjennom et bredt teatertilbud først og fremst tjener et samisk publikum. De styrker samisk kunst, kultur og identitet, og er kjent for å legge vekt på såvel det visuelle som det musikalske utrykket i sine forstillinger. De siste årene har teateret undersøkt og utviklet samisk samtid. Første samarbeid Solveig Leinan-Hermo hadde med teateret var i 1988 med forestillingen En tone i uendelighetens favn / Luohti gomuvuoda salas av Mari Boine. I 2010 samarbeidet teaterne med forestillingen Våre Vidder. www.beaivvas.no
 • Dans i Nord

  Open or Close
  Dans i Nord er Norrbottens fylkes ressurs- og utviklingssentrum for dans. Dans i Nord produserer/arrangerer/ formidler forestillinger, hendelser, residens, seminarer, workshops, kreative prosjekt m.m. Regelmessige aktiviteter kombineres med oppdrag fra offentlige forvaltningsorgan, myndigheter, ideelle organisasioner og private aktører. Dans i Nords mål er å øke mulighetene for den nordlige regionens innbyggere til å utøve dans, ta del i dansekunst, samt trene, utdanne og være yrkesaktive innenfor dans. Dans i Nord tar også del i Barents DansRåd. www.dansinord.se
 • Dans i Västerbotten

  Open or Close
  Danskonsulentsvirksomheten ved NorrlandsOperan arbeider for dansekunstens utvikling i hele Västerbotten fylke. Du ta kontakt når du vil arrangere dans, se dans på scenen, presentere dans for et ungt publikum, trene dans selv, samt videreutvikle deg seg som profesjonell utøver og motta støtte, tips eller råd. Dans i Västerbotten tar også del i Barents DansRåd. Besøk nettsiden
 • dansdesign

  Open or Close
  dansdesign ble etablert i 1978 og har base i Oslo. dansdesign ledes av dansere og koreografer Anne Grete Eriksen og Leif Hernes. De har skapt en rekke helaftens koreografiske verk sammen, både egeninitierte verk og bestillingsverk som karakteriseres som innovative, multimediale og visuelt dristige. Solveig Leinan-Hermo har samarbeidet med dem siden 1975 og har danset i produksjoner som bl.a. Cosmic Joke, Tempus Fugit, Easy to Love og Dance to be murdered by. www.dansdesign.com
 • Dansearena nord

  Open or Close
  I tillegg til å tilby produsenttjenester og residens, samarbeider Dansearena nord med ulike organisasjoner og institusjoner innen scenekunstfeltet og tilbyr dermed våre partnere et stort nettverk. Studio og administrasjon er lokalisert i Arktisk kultursenter i Hammerfest. Dansearena nord er en stiftelse som eies av fylkeskommunene Finnmark, Troms og Nordland og av Hammerfest kommune. Dansearena nord ble tidligere administrert som innenfor virksomheten til Stellaris DansTeater, under navnet Nordnorsk landsdelscene for Dans. Les mer om dette under prosjekter. www.dansearenanord.no
 • DanseFestival Barents

  Open or Close
  DanseFestival Barents er en årlig festival, lokalisert i Hammerfest. DanseFestival Barents er verdens nordligste dansefestival, og skal iht. vedtektene drive med dans og presentere forestillinger med hovedvekt på kunst og kultur fra Barentsregionen, bidra til kompetanseheving gjennom kurs, seminarer og workshops, og tilrettelegge aktivitet som har barn og ungdom som målgruppe. Festivalen er en møteplass for dansekunstnere i Barentsregionen spesielt, men og for alle andre fra fjern og nær. DanseFestival Barents ble initiert av Solveig Leinan-Hermo/Stellaris DansTeater, og gjennomført innenfor virksomheten til Stellaris DansTeater. Les mer om dette under prosjekter. www.dansefestivalbarents.no
 • Den kulturelle skolesekken

  Open or Close
  Målene med Den kulturelle skolesekken er å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud. De legger til rette for at elever i grunnskolen skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og få utviklet forståelse til kunst- og kulturuttrykk av alle slag, og å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemmelse av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens læringsmål. Den kulturelle skolesekken har bl.a. sent Dunongen og Tempusegget og Steg for Steg på turne i samarbeid med Stellaris DansTeater. Solveig Leinan-Hermo har stilt opp med innslag i forbindelse med konferanse om Den kulturelle skolesekken og i programråd. www.denkulturelleskolesekken.no
 • Drushba - Arkangelsk

  Open or Close
  Den koreografiske ensemble Drusba ble grunnlagt av Ludmila Pavlovna Emelianova i januar 1964, som var leder av Drusba for mer enn 20 år. Svetlana Victorovna Korepanova, elev av Ludmila, ble ny sjef for Drusba i 1983 . Siden den gang har ensemblet vokst. I dag er det mer enn 250 gutter og jenter, alder 5-20 år gammel i ensemblet. Drusba tar del i hendelser i Arkangelsk regionalt, og reiser mye som representant for Arkhangelsk-regionen i Russland og utland. Drusba tar del i Barents DansRåd.
 • Flow Productions

  Open or Close
  Flow Productions er et danse produksjonskompani etablert i Oulu, Finland, i 2006. Kompaniet produserer arbeidet til to anerkjente koreografer, Maria Littow og Pirjo Yli-Manula, og tilbyr produksjons assistanse for andre kunstnere, produksjoner og ulike prosjekter. Flow Productions strekker seg ut i lokale, nasjonale så vel som internasjonale dimensjoner. www.flowprod.fi
 • Forum for nordnorske Dansekunstnere

  Open or Close
  Forum for nordnorske Dansekunstnere ble stiftet i 1989 og er en interesseorganisasjon for dansekunstnere i Nord-Norge. Koreografer, dansere, pedagoger og venner (observatører) møtes gjennom faglige samlinger, medlems- og årsmøter. www.fnnd.no
 • Fylkets Kulturpalass oppkalt etter S. Kirov - Murmansk, Russland

  Open or Close
  Samarbeidspartnere under Stellaris DansTeaters Norsk-Russisk samarbeid og Barentsprosjekt. www.odkkirova.ru
 • Hålogaland Teater

  Open or Close
  Hålogaland Teater er Nord-Norges første profesjonelle teater og regionteatret for Troms og Finnmark. De er opptatt av sin lokale tilknytning, og nordnorsk dialekt preger alle teatrets forestillinger. Ved siden av de store klassikerne satser Hålogaland Teater på ny norsk dramatikk og på teater for barn og unge. Hålogaland Teater har samarbeidet med Stellaris DansTeater på forestillingene Mandelbrødet og Mor Courage (1994). Til forestillingen Hexene ble Solveig Leinan-Hermo engasjert som koreograf. www.ht.tr.no
 • JoJo - Oulu Dance Centre

  Open or Close
  JoJo - Oulu Dance Centre er en dynamisk profesjonell produksjons senter i Nord-Finland. De tilbyr et allsidig internasjonalt program av danseforestillinger. Deres hovedfokus er på moderne dans og samtids fusjoner av andre former for dans. Det årlige programmet inkluderer OuDance Festival i september. JoJo er et produksjonssenter og gjeste teater for profesjonelle dansekunstnere, og tilbyr internasjonale utvekslingsprogrammer. JoJo er en av de fire medlemsorganisasjoner i Regional Dance Centre i Nord-Finland. Virksomheten til JoJo - Oulu Dance Centre er finansiert av det finske utdannings og kultur departementet og byen Oulu. JoJo tar også del i Barents DansRåds nettverket. www.jojo.fi
 • Kantele

  Open or Close
  Samarbeidspartner fra Petrozavodsk. Samarbeider under Stellaris DansTeaters Norsk-Russisk samarbeid og Barentsprosjekt. www.kantele.ru
 • Scene Finnmark

  Open or Close
  Scene Finnmark (etablert i 2010) er en avdeling under Finnmark Fylkeskommune, og en utvidelse av tidligere Musikk i Finnmark (etablert i 1994). Scene Finnmark består av landsdelsmusikere gjennom Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge, den samiske musikkinstitusjonen Sápmi Music, ungdomsportalen Ung Artist og Den Kulturelle Skolesekken. I tillegg til å utvikle egne produksjoner er Scene Finnmark et senter for utvikling og samhandling mellom kulturaktører i Finnmark, og skal blant annet sikre og videreutvikle kompetanse på produksjon, turné og lokale arrangører i Finnmark, samt være en støttespiller og samarbeidspartner for det øvrige kulturlivet i fylket. Solveig Leinan-Hermo har gjort flere samarbeidsprosjekt gjennom årene, bl.a med turne av forestillingene DDB - Dance, Drum and Bass og Veslefrikk med saxene. www.scenefinnmark.no
 • Nordland Teater

  Open or Close
  Nordland Teater ble etablert 1979 som regionteater for Nordland, og er fylkets ledende teaterinstitusjon med base i nytt teaterbygg i Mo i Rana. Det lages både store sceneforestillinger, små intimforestillinger, oppsøkende program og skoleforestillinger. Teatret arrangerer Vinterlysfestivalen, en teaterfestival med scenekunst fra Norge og utlandet, hvert år i februar. Siste samarbeid med Nordland Teater hendte da Solveig Leinan-Hermo stod for koreografien i teaterforestillingen Peder Seier som hadde urpremiere i februar 2006. www.nordlandteater.no
 • Olga Zitluhina Dance Company

  Open or Close
  Olga Zitluhina Dance Company ble etablert i 1996 av kunstnerisk leder og koreograf Olga Zitluhina og var det første latviske moderne dansekompani. I forbindelsen Stellaris DansTeaters 30-års jubileum og Solveig Leinan-Hermos 35-års jubileum inviterte Solveig Leinan-Hermo Olga Zitluhina og hennes dansere til Hammerfest, hvor Olga Zitluhina Dance Company og Stellaris DansTeater startet et planlagt flerårig samarbeide. Olga Zitluhina koreograferte i denne sammenheng en helaftens forestilling, Det blir som det blir, og viste koreografien Two and One Hug under jubileumsforestillingen Rute 9600. Dansere fra Olga Zitluhina Dance Company danset også i nyinnstuderte koreografier av Solveig Leinan-Hermo.
 • Pskov Akademiske Dramateater

  Open or Close
  Samarbeidspartnere under Stellaris DansTeaters Norsk-Russisk samarbeid og Barentsprosjekt. http://theater.pskov.org/
 • Rikskonsertene

  Open or Close
  Rikskonsertene leverer levende musikk av høy kunstnerisk kvalitet og medvirke til at alle menneske i landet skal få oppleve musikken. De tar utgangspunkt i at musikk skaper opplevelser, erkjennelse, tilhørelse og kommunikasjon. Ofte samarbeider Rikskonsertene også med produksjoner i samarbeid med andre kunstformer. Scenisk dans har vært en naturlig kunstform som kan inngå i produksjoner hvor både dansen og musikken utfyller hverandre. Solveig Leinan-Hermo har turnert for Rikskonsertene siden 1975. www.rikskonsertene.no
 • Riksteateret

  Open or Close
  Riksteateret er til for at publikum i hele landet skal få oppleve det beste norsk teater og dans har å by på. Riksteatret har lang erfaring som det største turnéteater i landet, og feiret i 2009 60-års jubileum. Hvert år sender teatret ut 12 til 14 riksdekkende turnéer til alle landets fylker og spiller 400-500 forestillinger for ca. 150 000 publikummere. Riksteatret er et statlig teater med Kulturdepartementet som eiere. I forbindelse med Dansens År 1993 hadde Solveig Leinan-Hermo sin koreografi Rissninger med turnebussen som gikk over hele landet. www.riksteatret.no
 • Samovarteateret

  Open or Close
  Samovarteateret har siden 1990 presentert norsk samtidslitteratur og historie i scenisk form, for barn, ungdom og voksne. Ved å ta i bruk ulike kunstformer, forske i krysningspunkter mellom tekst, bevegelse, musikk og rom, formidles de ulike historiene. Samovarteateret v/ Bente S. Andersen og Solveig Leinan-Hermos har sammen laget et antall forestillinger. Bl.a. kan nevnes: Svenskongan, Spor, Historier fra en glemt koloni og Mor Courage og barna hennes. www.samovar.no
 • stellaris dance nz

  Open or Close
  stellaris dance nz (sdnz) ble startet i Hamilton, New Zealand 1 mai 2010 av Marie Hermo Jensen. Bedriften har utviklet seg som en gren ut av Stellaris DansTeater, og bedriftene er i dag samarbeidspartnere. www.stellarisdance.co.nz
 • The Musical Theatre of the Republic of Karelia State

  Open or Close
  Samarbeidspartnere under Stellaris DansTeaters Norsk-Russisk samarbeid og Barentsprosjekt. Besøk nettsiden (kun på russisk)
 • Tornio kommune / Titta Court og Helena Junes

  Open or Close
  Tornio (Finland) er Hammerfest sin vennskapsby. Stellaris samarbeider med dansekunstner Titta Court og Helena Junes, som er Kultur direktør i Tornio.
 • Voshod Kulturpalass - Nikel, Russland

  Open or Close
  Stellaris DansTeater har en vennskapsavtale med Voshod Kulturpalass i Nikel. Avtalen innebærer at vi hjelper hverandre gjensidig i formidling av dans som kunstform. Voshod Kulturpalass tar også del i Barents DansRåd.
 • Waikato Contemporary Dance Projects Trust

  Open or Close
  Stiftelsen Waikato Contemporary Dance Projects Trust (WCDPT) ble opprettet i 2008 for å fremme utdanning og bidra til samfunnet gjennom deltakelse i samtidsdans og relaterte praksis i Waikato regionen i New Zealand. Spesielt sikter WCDPT på å øke tilgjengeligheten av dans i regionen Waikato, å tilby faste danse klasser, workshops og forestillinger, å fremme og støtte lokale moderne dansekunstnere i alle aldre, å fremme dans som et middel til fysisk aktivitet og velvære; å bruke dans som et redskap for bevisstgjøring rundt sosiale og miljømessige forhold, for å betale drifts-og administrative kostnader til WCDPT og dets prosjekter, og å være en paraplyorganisasjon til finansiering for danseriske prosjekter som utvikles i Waikato. WCDPT har en samarbeidsavtale med Stellaris DansTeater. www.waikatodance.org
© 2011 - 2019 Stellaris DansTeater. Organisasjonsnummer: 871 405 522