Stellaris DansTeater

Stellaris DansTeater


~ I 2015 feirer Stellaris DansTeater 35 år og Solveig Leinan-Hermo 40 år som dansekunstner ~
Stellaris DansTeater har som mål å:
  • Produsere ny norsk scenisk dans.
  • Bidra til utvikling av dans som kunstform, også i samarbeid med andre kunstformer.
  • Ha nasjonal og internasjonal orientering gjennom turnevirksomhet og nettverksbygging med Nordområdene som prioritert område.


Stellaris DansTeater as er en profesjonell scenisk virksomhet med base i Hammerfest. Dansekunstner, daglig kunstnerisk og administrativ leder Solveig Leinan-Hermo er eier av bedriften som hun driver sammen med Marie Hermo Jensen. Virksomheten jobber daglig med produksjon av forestillinger og formidling gjennom turnevirksomhet.

Stellaris DansTeater samarbeider årlig med ulike profesjonelle institusjoner og virksomheter i inn- og utland.  Turneområdet er hovedsakelig i Barentsregionen/ Nordområdene. Gjennom dette arbeidet har Stellaris DansTeater medvirket til å skape et stort nettverk.

Økonomisk drives Stellaris DansTeater / Leinan-Hermo sin sceniske produksjonsvirksomhet gjennom midler fra offentlige kulturinstanser, honorar, billettsalg og salg av prosjektkonsept.

Sammenlignet med frigruppebegrepet er virksomheten i dag den eldste innen dans i Norge, og mest sannsynlig verdens nordligste innen denne kategorien. Virksomheten ble etablert i 1980. Den gang under navnet Hammerfest Ballettverksted. Navnet ble endret til Stellaris Danseteater i 1989 og til Stellaris DansTeater i 2003.

I tillegg til Stellaris DansTeater sin egen faste virksomhet har Solveig Leinan-Hermo siden vår 1998 jobbet for å få realisert en nordnorsk landsdelscene. Etableringen av Nordnorsk landsdelscene for Dans (NND) har vært en lang og krevende prosess, og det har gjennom denne prosessen vært naturlig å ha Stellaris DansTeater som en nær samarbeidspartner. I 2005 ble en avtale inngått mellom NND og Stellaris DansTeater. Stellaris påtok seg gjennom denne avtalen å ivareta en aktivitet som naturlig kan knyttes til Stellaris DansTeaters arbeidsområder i henhold til vedtekter og handlingsplan. I 2009 var vi i mål med å organisere den totale virksomheten i ulike enheter. NND endret i 2010 navn til Dansearena nord, som eies av de tre nordligste fylkeskommunene og Hammerfest kommune.

Stellaris DansTeater har siden 2003 hatt ansvar for DanseFestival Barents. Den kunstneriske og administrative aktiviteten av DanseFestival Barents har tidligere vært tilknyttet Stellaris sin daglige drift ved at festivalen ble drevet i prosjektregi av Stellaris. I slutten av 2008 ble festivalen et datterselskap av Stellaris DansTeater. Målet er at festivalen skal utvikles til en selvstendig enhet. I dag er både Stellaris DansTeater og Dansearena nord nære samarbeidspartnere.

Stellaris DansTeater inngår i et naturlig nettverk med Barents DansRåd og interesseorganisasjonen Forum for nordnorske Dansekunstnere. I enkelte sammenhenger påtar Stellaris DansTeater seg endel ansvarsområder i samarbeidsprosjekt, der det er naturlig.

Stellaris DansTeater er medlem av organisasjonen Danse- og teatersentrum (DTS), som er en statsstøttet nettverksorganisasjon med den overordnede målsetting ”å fremme teater og dans som kunstnerisk uttrykksmiddel og å stimulere til økt interesse for dans og teater hos alle målgrupper”.

© 2011 - 2019 Stellaris DansTeater. Organisasjonsnummer: 871 405 522