Stellaris DansTeater

Stellaris DansTeater


~ I 2015 feirer Stellaris DansTeater 35 år og Solveig Leinan-Hermo 40 år som dansekunstner ~

Stellaris DansTeater har som mål å:


  • Produsere ny norsk scenisk dans.
  • Bidra til utvikling av dans som kunstform, også i samarbeid med andre kunstformer.
  • Ha nasjonal og internasjonal orientering gjennom turnevirksomhet og nettverksbygging med Nordområdene som prioritert område.
Stellaris DansTeater as er en profesjonell scenisk virksomhet med base i Hammerfest. Dansekunstner, daglig kunstnerisk og administrativ leder Solveig Leinan-Hermo er eier av bedriften. Virksomheten jobber daglig med produksjon av forestillinger og formidling gjennom turnevirksomhet.

Stellaris DansTeater / Solveig Leinan-Hermo samarbeider årlig med ulike profesjonelle institusjoner og virksomheter i inn- og utland.  Turneområdet er hovedsakelig i Barentsregionen/ Nordområdene. Gjennom dette arbeidet har Stellaris DansTeater medvirket til å skape et stort nettverk.

Økonomisk drives Stellaris DansTeater / Leinan-Hermo sin sceniske produksjonsvirksomhet gjennom midler fra offentlige kulturinstanser, honorar, billettsalg og salg av prosjektkonsept.

Sammenlignet med frigruppebegrepet er virksomheten i dag den eldste innen dans i Norge, og mest sannsynlig verdens nordligste innen denne kategorien. Virksomheten ble etablert i 1980. Den gang under navnet Hammerfest Ballettverksted. Navnet ble endret til Stellaris Danseteater i 1989 og til Stellaris DansTeater i 2003.

© 2011 - 2019 Stellaris DansTeater. Organisasjonsnummer: 871 405 522