~ I 2020 feirer Stellaris DansTeater 40 år og Solveig Leinan-Hermo 45 år som dansekunstner ~
Dance artists in Barents
Dance artists in Barents

Dance artists in Barents

Dance artists in Barents er et treårig utviklingsprosjekt med fokus på å styrke samarbeidet i Barentsregionen initiert av Dansinitiativet i Luleå, Sverige.

Prosjektet driver kartlegging, nettverk og arrangement som tar sikte på å etablere en kontekst for langsiktig Barentssamarbeid. Målet med prosjektet er å skape forutsetninger for at dansekunstnere kan bo og arbeide i regionen. Dansemiljøet må styrkes gjennom utveksling med andre dansekunstnere i de nordlige regionene i nabolandene, da vi står overfor de samme utfordringene og har hverandre som våre nærmeste kolleger. Det er få utøvere og store avstander til resten av landet og verden. Ved å skape arbeidsplasser og samarbeid basert på kunstnerisk aktivitet og mht. dansernes hverdag med trening og behov for inspirasjon, brukes ressurser optimalt og vi bygger felles langsiktige forhold for dansekunstnere i nord.

I løpet av 2020 vil produksjonsprosjektet "Dancing on the Margins of Climate Change" skapes og turnere i Barentsregionen. Fra Norge presenterer vi dansekunstner Maya Mi Samuelsen.

Mer informasjon kommer.

Partnere er: Dansinitiativet (SE), Riksteatern (SE), Riksteatern Norrbotten (SE), Dans i Västerbotten / Norrlandsoperan (SE), Dansekonsulent Norrbotten (SE), TaikaBox (FI), Stellaris DansTeater (NO), DanseFestival Barents (NO), The Second School (RU) og Barents Bird (RU).